Aktualnie:

Rada Osiedla Akademickiego UŁ

Czwartek, 21 Lutego 2019

Rada Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lumumby 1/3, 90-927 Łódź,
email roa@uni.lodz.pl

Przewodniczący: Damian Świdziński (+48 511 859 099)
http://www.roa.uni.lodz.pl