Aktualnie:

Informacje o numerach kont bankowych

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Rachunek bankowy - opłaty manipulacyjne

Nr kont bankowych wydziałów UŁ
(nie dotyczy opłat za studia)

Opłata za wydanie indeksu: 4 zł
Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 40 zł
Opłata za wydanie świadectwa studiów podyplomowych: 30 zł

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą, niż za wydanie oryginału.

Nr konta Wydziału Filologicznego:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

Nr konta Wydziału Filozoficzno-Historycznego:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
43 1240 3028 1111 0010 2943 0975

Nr konta Wydziału Chemii:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
62 1240 3028 1111 0010 2943 0148

Nr konta Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
83 1240 3028 1111 0010 2942 8897

Nr konta Wydziału Prawa i Administracji:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
42 1240 3028 1111 0010 2943 5358

Nr konta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Nr konta Wydziału Nauk o Wychowaniu:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

Nr konta Wydziału Zarządzania:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
59 1240 3028 1111 0010 2943 3888

Nr konta Wydziału Matematyki i Informatyki:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
54 1240 3028 1111 0010 2943 1262

Nr konta Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
87 1240 3028 1111 0010 2942 9504

Nr konta Wydziału Nauk Geograficznych:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031

Nr konta Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
10 1240 3028 1111 0010 2942 6040

lub wpłata w Kasie UŁ - budynek Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź, ul. Lindleya 3 pok. 2A (poniedziałek, środa, piątek w godz.
9.30 - 13.00).

Numer konta Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim:
Bank PEKAO S.A. II O/Łódź
33 1240 3028 1111 0010 3777 9848