Aktualnie:

Zdalne kształcenie w UŁ

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 67 z dnia 12.06.2008r. (z późniejszymi zmianami) zajęcia na Uczelni mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji takich zajęć w UŁ wykorzystywana jest platforma edukacyjna E-CAMPUS
Zarządzenie

Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie i wspierania działań w Uniwersytecie Łódzkim w obszarze kształcenia na odległość jest Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość (MZNMiNnO). http://nno.uni.lodz.pl

Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w formie:


 • Zajęć tradycyjnych wspomaganych przez paltformę E-CAMPUS (Terminarz, Dziennik ocen, materiały pomocnicze itp. )

 • Zajęć prowadzonych w systemie mieszanym ("blended learning"), tj. zajęć prowadzonych tradycyjnie, przy czym część aktywności studentów jest realizowana przez platformę edukacyjną E-CAMPUS (np. Forum dyskusyjne, Zadania, itp.).

 • Zajęć zdalnych (e-zajęć) - prowadzonych wyłącznie na odległość z pełnym wykorzystaniem platformy E-CAMPUS oraz zaawansowanych mediów elektronicznych (np. wideokonferencje punkt-punkt i wielopunktowe).


Nauczyciel akademicki przed przystąpieniem do tworzenia/prowadzenia e-zajęć jest zobowiązany do odbycia organizowanego przez MZNMiNnO kursu (do podlinkowania), którego ukończenie jest potwierdzane stsownym świadectwem. MZNMiNnO przeprowadza również szkolenie dla studentów UŁ przygotowujące do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem platformy do zdalnego kształcenia E-CAMPUS.
link do kursu http://nno.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=34

Do zalet platformy edukacyjnej E-CAMPUS (do podlinkowania),zaliczyć można m.in.: https://e-campus.uni.lodz.pl

 • Przyjazny i intuicyjny interfejs

 • Łatwość obsługi

 • Szybkość działania i nieograniczony dostęp czasowy

 • Częściową integrację z systemem USOS

 • Różnorodność narzędzi do tworzenia do zarządzania treściami dydaktycznymi

 • Pomoc kontekstową


Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość w zakresie kształcenia zdalnego odpowiada w UŁ m.in. za:

 • Doradztwo metodyczne i technologiczne

 • Obsługę techniczną,

 • Pomoc w przygotowaniu e-kursów, e-studiów

 • Dostęp do platformy edukacyjnej E-CAMPUS

 • Transmisje audio-wideo na żywo lub na żądanie w Internecie

 • Wideokonferencje punkt-punkt i wielopunktowe (w technologii ISDN i IP)

 • Szkolenia nauczycieli w zakresie metodyki i technologii zdalnego nauczania

 • Badania nad zdalnym nauczaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym.


Nauczyciela akademickiego i studenta podczas e-zajęć na platformie edukacyjnej E-CAMPUS obowiązują Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowiące Załącznik do w/w Zarządzenia Rektora UŁ.
o Platformie e-Campus link
Platforma e-Campus - logowanie link
O zdalnym nauczaniu (e-Learningu)link
Akty prawne dotyczące zdalnego nauczania link


 

english language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne