Aktualnie:

Zasady odpłatności za zajęcia

Czwartek, 21 Lutego 2019

Uchwała Senatu UŁ nr 379 podjęta w dniu 22-09-2014r w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.
szczegóły

Uchwała Senatu UŁ nr 380 podjęta w dniu 22-09-2014r w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim na rzecz obywateli polskich.
szczegóły


Zarządzenie Rektora nr 62 z dnia 2015-05-06 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2015/2016
załączniki nr 1-18 do zarządzenia
zarządzenie


 

english language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne