Aktualnie:

Studia podyplomowe na UŁ

Środa, 25 Maja 2016

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny


Podyplomowe studia:

Metody wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, mentoring i konsulting personalny

Tematyka:

Podstawowym celem studiów jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zastosowania nowoczesnych metod rozwoju pracowników oraz kompleksowe
kształcenie specjalistów w zakresie coachingu, mentoringu oraz konsultingu personalnego.

Uwaga!
Nabór na studia od roku akademickiego 2013/2014 zostaje wstrzymany.

W ofercie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Łódzkim oferujemy nowo powołane studia z tego zakresu:
- Coaching i mentoring organizacyjny

http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,549

- Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,550

Studia mają nie tylko dostarczać uczestnikom specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, ale także wypracować świadomość właściwego rozróżniania poszczególnych metod i dobierania ich adekwatnie do potrzeb. Podczas studiów wiedza zdobyta na zajęciach zostanie zintegrowania i odniesiona do rzeczywistego zastosowania. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć w praktyce poznane techniki i narzędzia, osadzając je w całości procesu. W efekcie, absolwenci studiów mają uzyskać szerszy ogląd na współczesne metody rozwoju kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwach, jednocześnie mając możliwość wyspecjalizowania się w jednej z nich. Wśród szczegółowych celów studiów jest:
- przekazanie wiedzy na temat coachingu, mentoringu i konsultingu personalnego
- wskazanie dobrych praktyk poprzez dzielenie się wiedzą ekspercką
- przekazanie wiedzy na temat praktycznego osadzenia CMK w realiach HR (badanie potrzeb rozwojowych, ewaluacja projektów, wdrażanie programów rozwojowych w organizacjach)
- wypracowanie umiejętności zastosowania metod w praktyce zawodowej
- rozwinięcie kompetencji interpersonalnych przydatnych w praktyce coacha, mentora i konsultanta personalnego
- dostarczenie gotowych narzędzi do warsztatu coacha, mentora i konsultanta personalnego
- przećwiczenie technik wykorzystywanych podczas sesji rozwojowych
- wypracowanie kompleksowego ujmowania coachingu, mentoringu i konsultingu personalnego jako procesu.

ZAKRES TEMATYCZNY
- Techniki kreatywności i twórczego myślenia
- Projektowanie narzędzi w pracy coacha, mentora i konsultanta personalnego
- Socjologia i psychologia zmiany
- Cele i zadania rozwojowe
- Team coaching i procesy grupowe
- Executive coaching i senior mentoring
- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
- Budowanie relacji z klientami
- Metody badania potrzeb rozwojowych i ewaluacji
- Praca z motywacją i wartościami
- Inicjatywy w obrębie kompetencyjnych kultur organizacyjnych
- Etyka i standardy pracy
- Przełamywanie impasu
- Praca z przekonaniami
- Praca z informacją zwrotną
- Inwestowanie w kapitał ludzki
- Wdrażanie projektów rozwojowych w organizacjach
- Zarządzanie talentami i rozwojem potencjału
- Zintegrowanie procesów rozwojowych CMK

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
Po zaliczeniu obu semestrów oraz zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują świadectwo państwowe Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia Podyplomowego Studium Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych. COACHING, MENTORING, KONSULTING PERSONALNY (STUDIUM CMK).

WYKŁADOWCY
Kadra studiów została tak dobrana, aby przekazywana wiedza była osadzona w praktyce i odniesiona do nauki. Wśród wykładowców znajdują się praktycy będący znanymi i rozpoznawalnymi w biznesie ekspertami z zakresu coachingu, mentoringu i konsultingu oraz naukowcy specjalizujący się w tematyce metod badań, ekonomiki przedsiębiorstw, kultur organizacyjnych, zarządzania talentami. Wykładowcy reprezentują także różne środowiska profesjonalne będąc członkami i posiadając certyfikaty m. in. International Federation of Coaching (ICF), Erickson Collage, International Coaching Community, European Mentoring and Coaching Council, Stowarzyszenia Konsultantów Zarządzania Matrik czy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

KOORDYNACJA MERYTORYCZNA:
Sylwia Rogala-Marciniak s.rogala.marciniak@gmail.com tel. kom.: 0508 098 116
Łukasz Marciniak l.t.marciniak@gmail.com

Kandydaci:

Dane w trakcie aktualizacji

Czas trwania:

Studium obejmuje 220 godzin zajęć dydaktycznych i trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) nie częściej niż co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-17.00.

Ilość miejsc:

50

Koszty uczestnictwa:

Koszt studiów wynosi 5.800 zł za dwa semestry. Opłata może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 2.900 zł płatna do końca lutego 2011r., druga - 2.900 zł płatna do końca września 2011r.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Osoba/y kontaktowa:

dr Dominika Byczkowska-Owczarek

Dane teleadresowe:

Adres: Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź
Telefon: (48 42) 635 52 63
Fax: (48 42)
Email: socprzem@uni.lodz.pl dominika.byczkowska@wp.pl 
WWW: http://www.cmk.edu.pl 

Inne informacje:

Termin składania dokumentów: do 21 lutego 2011r.

Wymagane dokumenty:
- Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego,
- Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
- CV
- 2 zdjęcia.

Miejsce składania dokumentów:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
Osobiście w pokoju A 230 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00, lub w innym trybie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 42 635 52 63).

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

 

bezpłatne szkolenia

bezpłatne szkoleniaCentrum Upowszechniania Informacji

Edukacja Regiony Regionalizacja

Akademickie Centrum Językowe

Alliance Francaise

Studia podyplomoweenglish language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne