Aktualnie:

Studies in French

Czwartek, 21 Lutego 2019

Master en Management et Administration des Entreprises 
(Université de Łódź, Université Jean Moulin Lyon 3)

Diplôme Universitaire de Droit Français - M2 
(Universités de Tours et Universités de Łódź, Facultés de Droit)

Diplôme Universitaire de Droit Français SPF 
(Universités de Tours et Universités de Łódź, Facultés de Droit)


International Relations office

Fax: (48) 0 42 635 42 39
Postal address: 90-131 Łódź,
ul. Narutowicza 65
dwzul@uni.lodz.pl

The International Students Office

Monika Gut-Grzejdziak
Head of Office,
tel. 0 42 635 47 90
mgrzejdziak@uni.lodz.pl

 

english language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne