Aktualnie:

Program MOST dla studentów i doktorantów

Czwartek, 21 Lutego 2019

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z prawie trzydziestu polskich uczelni.

Krótki film informacyjny przybliży istotę Programu MOST:

https://www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Jednym z największych atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Z władzami swojego wydziału ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze. Może też wybrać dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Przedmioty może wybierać z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link http://most.uka.uw.edu.pl , umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: http://www.most.amu.edu.pl


Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie ? To żadna przeszkoda ! Zasada działa też w drugą stronę - fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

Koordynator uczelniany:
mgr Barbara Kliszcz
tel. 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl

lub osobiście:
Rektorat UŁ
Łódź 90-136
ul. Narutowicza 68
pokój 011 (piwnica)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.


KOORDYNATORZY Programu MOST na poszczególnych WYDZIAŁACH
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


Wydział Filologiczny
mgr Katarzyna Pawłowska 665-52-16
pkasia@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny
mgr Beata Buchalska 665-56-90
filhist@uni.lodz.pl

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
mgr Ewa Tybulczuk 635-47-33
ewapat@biol.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji
mgr Lidia Ścisło 635-46-48
lsobalska@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
mgr Grażyna Himstedt-Janusz 635-52-86
grazyna.himstedtjanusz@uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu
mgr Agnieszka Śliwerska 665-57-20
asliwerska@gmail.com

Wydział Zarządzania
mgr inż. Małgorzata Krysiak 635-62-19
mkrysiak@uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
mgr Agnieszka Górecka-Janowska 635-59-45
agorecka@math.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
mgr Katarzyna Pietrasiak 635-43-73
kpietrasiak@uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych
Leonarda Spertusiak 665-59-10
lonia@geo.uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
mgr Monika Filipkowska 635-57-42
dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Chemii
Małgorzata Kiciak 635-57-43
malgorzata.kiciak@uni.lodz.pl


 

english language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne