Aktualnie:

Certyfikaty UKA

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Certyfikaty przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną działającą z upoważnienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Są one przyznawane na okres 5 lat.

Nazwa kierunku Data przyznania certyfikatu
Chemia 19.12.2008 (kierunek ten uzyskał także akredytacje międzynarodowe)
Socjologia 17.02.2012


 

english language centre

kierunekUnikatowy

Kierunki Zamawiane Wydział Matematyki i Informatyki

Międzynarodowe studia stacjonarne