Aktualnie:

Zamówienia publiczne

Czwartek, 21 Lutego 2019

Informacje związane z zamówieniami publicznymi dotyczącymi materiałów informacyjno-promocyjnych z logotypem UŁ

Zarządzenie Rektora nr 56 z 9 lutego 2009 r.
Komunikat dotyczy: składania zamówień przez wszystkie jednostki organizacyjne UŁ w zakresie dostaw i usług dotyczących materiałów reklamowych i promocyjnych, usług poligraficznych i wydawniczych do realizacji przez Centrum Promocji.
Szczegóły pomocne w przygotowaniu zamówienia na druk materiałów informacyjnych/promocyjnych
załacznik 1
załacznik 2
osoba wskazana do kontaktu:
Radomir Dziubich
dziubich@uni.lodz.pl