Aktualnie:

Skład osobowy Centrum Promocji

Czwartek, 21 Lutego 2019


brak_obrazka Punkt dla Łodzi 2010

Julita Czernecka
Pełnomocnik Rektora ds. promocji
E-mail: jczernecka@uni.lodz.pl
Tel.: 0 42 635 41 77, 635 55 57

Anna Rolczak
p.o. dyrektor Centrum Promocji
Tel.: 0 42 635 41 77
E-mail: anna.rolczak@uni.lodz.pl

Magdalena Nowakowska Wójcik
zastępca dyrektora Centrum Promocji
Tel.: 0 42 635 41 77
E-mail: magnow@uni.lodz.pl
(zamówienia publiczne, rozliczenia)

Małgorzata Stachurska
Tel.: 0 42 635 41 79
E-mail: mstachurska@uni.lodz.pl
(realizacja bieżących projektów, tłumaczenia, gadżety, aktualizacja strony UŁ)

Marta Krośnicka
Tel.: 0 42 635 41 79
E-mail: marta.krosnicka@uni.lodz.pl
(realizacja bieżących projektów, Uniwersytet Łódzki dla Dzieci)

Kinga Snopkowska
Tel.: 0 42 635 41 79
E-mail: kinga.snopkowska@uni.lodz.pl
(realizacja bieżących projektów)


Sebastian Buzar
Tel.: 0 42 635 41 77
E-mail: sbuzar@uni.lodz.pl
(grafik)

Tomasz Leśniewski
Tel.: 0 42 635 43 38
E-mail: tomasz.lesniewski@uni.lodz.pl
(Uniwersytet Zawsze Otwarty)


Stanisław Bąkowicz
Redaktor naczelny czasopisma UŁ "Kronika"
Tel. 0 607 583 241
E-mail: kronika@uni.lodz.pl