Aktualnie:

System identyfikacji wizualnej UŁ

Czwartek, 21 Lutego 2019

Szanowni Państwo,

Jesteśmy przekonani, że społeczność Uniwersytetu Łódzkiego dostrzega pilną potrzebę ustalenia zasad wykorzystywania logotypu uczelni, wyraźnego określenia wzorów papieru firmowego, wizytówek i innych oficjalnych materiałów uczelni. Wprowadzenie identyfikacji wizualnej jest wymogiem czasów. Z tego właśnie względu obecne władze uniwersytetu nakazały jej przygotowanie i wdrożenie.

Identyfikacja wizualna to całość symboliki stosowanej przez firmę lub instytucję. Pozwala ona na budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

Dokumentację techniczną wraz z księgą znaku w pliku pdf, wzory logotypu UŁ przeznaczone na potrzeby druku, stron internetowych i prezentacji opisuje załączona Księga Tożsamości.

Zarządzenie Rektora UŁ

W najbliższym czasie prześlemy do jednostek UŁ płyty CD zawierające logotyp UŁ, wykorzystane czcionki oraz Księgę Tożsamości. Będą one również stale dostępne w Centrum Promocji UŁ.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Promocji UŁ: Michał Kędzierski, michal.kedzierski@uni.lodz.pl, 512 309 297.