Aktualnie:

Pliki do pobrania

Czwartek, 21 Lutego 2019

Prosimy o wybranie kategorii plików:

Administracja centralna
Dział Spraw Socjalnych...

Zamówienia Publiczne
Zamówienia Publiczne - wnioski i formularze...

Konferencje naukowe
Formularze i wnioski związane z konferencjami...

Rekrutacja
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2010-2011

Studia w UŁ
Studia doktoranckie, sprawy studenckie, kalendarz akademicki, przysposobienie obronne...

Regulaminy
Regulaminy: studiów, pomocy materialnej, pracy, samorządu doktorantów...

Praca w UŁ
Kwestionariusze pomocnicze, oświadczenia, pracowniczy program emerytalny...

Dział Transportu UŁ
Druki zapotrzebowań na środki transportowe UŁ...

Dane statystyczne
Dane liczbowe dotyczące studentów, czy słuchaczy studiów podyplomowych itp.