Aktualnie:

Informacje o stronie Uniwersytetu Łódzkiego

Czwartek, 21 Lutego 2019

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego. Nadzór nad nią sprawuje Centrum Promocji UŁ. W części serwis jest aktualizowany automatycznie, w oparciu o systemy Kadry oraz USOS. Dotyczy to przede wszystkim:

- struktury uczelni, adresów jednostek

- numerów telefonów, adresów email czy dyżurów pracowników

- tytułów i stopni

Uniwersytet Łódzki to wiele jednostek, wydziałów. Prowadzą one własne strony internetowe, które mogą wyglądać całkiem inaczej niż serwis, który właśnie Państwo przeglądają. Część informacji jest dostępna wyłącznie na stronach wydziałowych.

Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanej informacji prosimy uprzejmie napisać na adres portal@uni.lodz.pl. Postaramy się pomóc.

Staramy się, aby obok roli informacyjnej nasza strona dostarczała wiadomości z życia UŁ, umożliwiała dostęp do profili uczelni na portalach społecznościowych, stanowiła kanał komunikacji z otoczeniem. Stąd uruchomienie nowych narzędzi: newslettera oraz formularza, za pomocą którego można wyrażać swoje opinie i zgłaszać uwagi.

Obecnie pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami strony.