Aktualnie:

KRONIKA - pismo Uniwersytetu Łódzkiego

Wtorek, 19 Lutego 2019

Numer: 5(105)2007

Memorandum po posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w Luksemburgu Campus Europae
Autor: prof. Sylwia Kaczmarek, pełnomocnik Rektora UŁ ds. Campus Europae

(Nie)zwykła dziewczyna
Autor: Rozmawiał: JAROSŁW BOŻYK

Zainteresowanie współpracą uniwersytetów. Po wizycie w Izraelu
Autor: prof. Wojciech J. Katner, prorektor UŁ

"KRONIKA UŁ"

Redaktor naczelny: Stanisław Bąkowicz

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
kronika@uni.lodz.pl
tel. (48 42) 635 41 79