Aktualnie:

KRONIKA - pismo Uniwersytetu Łódzkiego

Wtorek, 18 Września 2018

Numer: 4(121)2010

Kronika UŁ
Autor: -

"KRONIKA UŁ"

Redaktor naczelny: Stanisław Bąkowicz

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
kronika@uni.lodz.pl
tel. (48 42) 635 41 79