Aktualnie:

KRONIKA - pismo Uniwersytetu Łódzkiego

Niedziela, 18 Listopada 2018

Numer: 4(110)2008

W bibliotece Collegium Polonicum w Słubicach
Autor: KRZYSZTOF A. KUCZYŃSKI, ERNEST KUCZYŃSKI

Wśród książek
Autor: MICHAŁ KĘDZIERSKI

"KRONIKA UŁ"

Redaktor naczelny: Stanisław Bąkowicz

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
kronika@uni.lodz.pl
tel. (48 42) 635 41 79