Aktualnie:

KRONIKA - pismo Uniwersytetu Łódzkiego

Wtorek, 19 Lutego 2019

Numer: 3(108)2008

Partnerstwo i przyjaźń
Autor: Tłumaczenie z języka niemieckiego: dr Jacek Makowski

OBRADOWAŁ SENAT.
Autor: J.J.

Redakcyjna sonda „Kroniki”.
Autor: Zanotowała i opracowała: PAULINA ZYCH

Inwestycje uczelniane ze środków unijnych.
Autor: ANTONI RÓŻALSKI, AGNIESZKA DOROŻYŃSKA, BŁAŻEJ RÓZGA

Wyróżnieni.
Autor: -

Elektroniczne Pisma Socjologiczne.
Autor: ŁUKASZ MARCINIAK, IZABELA ŚLĘZAK

W skrócie.
Autor: (sb)

"KRONIKA UŁ"

Redaktor naczelny: Stanisław Bąkowicz

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
kronika@uni.lodz.pl
tel. (48 42) 635 41 79