Aktualnie:

KRONIKA - pismo Uniwersytetu Łódzkiego

Wtorek, 19 Lutego 2019

Numer: 2(118)2010

Kronika UŁ
Autor: -

"KRONIKA UŁ"

Redaktor naczelny: Stanisław Bąkowicz

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
kronika@uni.lodz.pl
tel. (48 42) 635 41 79