Aktualnie:

KRONIKA - pismo Uniwersytetu Łódzkiego

Poniedziałek, 19 Lutego 2018

Numer: 2(108)2008

Profesor Piotr Cap
Autor: J.J.

"KRONIKA UŁ"

Redaktor naczelny: Stanisław Bąkowicz

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
kronika@uni.lodz.pl
tel. (48 42) 635 41 79