Aktualnie:

KRONIKA - pismo Uniwersytetu Łódzkiego

Niedziela, 18 Listopada 2018

Numer: 1(107)2008

Współczesne wyzwania i potrzeby. Kształcenie doktorantów.
Autor: PAWEŁ DAŃCZAK, MARIUSZ GOŁĘBIOWSKI, MAGDALENA KUBA, JOANNA ŁUCZAK

Obradował Senat.
Autor: J.J.

"KRONIKA UŁ"

Redaktor naczelny: Stanisław Bąkowicz

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
kronika@uni.lodz.pl
tel. (48 42) 635 41 79