Aktualnie:

KRONIKA - pismo Uniwersytetu Łódzkiego

Czwartek, 21 Lutego 2019

Rok: 2010

Numer: 5(122)2010

Numer: 4(121)2010

Numer: 3(119)2010

Numer: 2(118)2010

Numer: 1(117)2010

Rok: 2009

Numer: 4-5(116)2009

Numer: 3(115)2009

Numer: 2(114)2009

Numer: 1(113)2009

Rok: 2008

Numer: 4(110)2008

Numer: 3(108)2008

Numer: 2(108)2008

Numer: 1(107)2008

Rok: 2007

Numer: 6(106)2007

Numer: 5(105)2007

Numer: 4(104)2007

Numer: 3(103)2007

"KRONIKA UŁ"

Redaktor naczelny: Stanisław Bąkowicz

Teksty prosimy nadsyłać na adres:
kronika@uni.lodz.pl
tel. (48 42) 635 41 79