Aktualnie:

Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci szkół dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (POKL/I/9.1.2/PN/13)

Wtorek, 19 Lutego 2019

Dodano: 2013-09-09

Bookmark and Share

Wyniki wyboru partnera w projekcie.

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Geschäftsstelle został wybrany partnerem w projekcie Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci szkół dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, koordynowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.


Do zakresu zadań partnera ponadnarodowego należeć będzie:
współtworzenie Projektu, oraz realizacja następujących działań:

1. przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie,
2. współpraca przy uszczegółowieniu procedury badań i opracowywaniu ścieżek wdrożenia nowatorskiego systemu pracy; współorganizacja wizyt studyjnych,
3. współpraca przy opracowaniu materiałów i założeń metodycznych szkoleń dla nauczycieli
4. wspieranie i dookreślanie metodyki działalności szkolnych ośrodków kariery
5. współpraca przy opracowaniu materiałów i założeń merytorycznych– metodycznych szkoleń i zajęć dla uczniów
6. przekazywanie wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność.

Łódź, 15 sierpnia 2013 r.

Rzecznik Prasowy

Adres i dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 65, pok. 112
90-131 Łódź
tel. 48 42 635 40 91
tel. 48 604 166 223

tboruszczak@uni.lodz.pl

Mapa