Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 21 Lutego 2019

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23-07-2015
w sprawie: zobowiązania jednostek organizacyjnych UŁ do wprowadzania danych i informacji do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14-04-2015
w sprawie: zmiany przepisów dotyczących skierowań na badania lekarskie

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 07-04-2014
w sprawie: wprowadzenia wzoru oświadczenia doktoranta/kandydata na doktoranta w procesie rekrutacji na studia doktoranckie dotyczącego dorobku naukowo-badawczego

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25-06-2013
w sprawie: urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich po zmianie przepisów od dnia 17 czerwca 2013 r.

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24-05-2013
w sprawie: realizowania projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12-07-2011
w sprawie: dotyczy zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29-06-2010
w sprawie: wykonania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy.

Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 1 z dnia 25-07-2003
w sprawie: realizacji wniosków zawartych w „Wystąpieniu" Państwowego Inspektora Pracy z dnia 23. 06. 2003 r.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX