Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 21 Lutego 2019

Opinie Senatu

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 25 roboczym posiedzeniu w kadencji 2005-2008 z dnia 03-03-2008
w sprawie: utworzenia na Osiedlu Lumumby uczelnianej przychodni lekarskiej, przeznaczonej tylko dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 10 roboczym posiedzeniu z dnia 26-06-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na okres 5 lat dr. hab. Stanisława Obirka.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 10 roboczym posiedzeniu z dnia 26-06-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na okres 5 lat dr. hab. Jerzego Gajdki.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 10 roboczym posiedzeniu z dnia 26-06-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na okres 5 lat dr hab. Marii Chojnowskiej-Michalik.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 10 roboczym posiedzeniu z dnia 26-06-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na okres od dnia 01.07.2006 r. do dnia 30.09.2007 r. dr hab. Stanisławy Wilmańskiej-Sosnowskiej.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 10 roboczym posiedzeniu z dnia 26-06-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na okres od dnia 01.07.2006 r. do dnia 31.01.2011 r. dr hab. Gabrieli Idzikowskiej.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 10 roboczym posiedzeniu z dnia 26-06-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na czas nieokreślony dr. hab. Stefana Krajewskiego.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 10 roboczym posiedzeniu z dnia 26-06-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na czas nieokreślony dr hab. Ewy Hensz-Chądzyńskiej.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 10 roboczym posiedzeniu z dnia 26-06-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na stałe prof. dr hab. Marii Pasztor.

Opinia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjeta na 7 roboczym posiedzeniu z dnia 10-04-2006
w sprawie: mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ na okres 5 lat dr. hab Bartłomieja Pałecza.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX