Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 21 Lutego 2019

Pisma okólne Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego

Pismo okólne Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30-12-2010
w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych.

Pismo okólne Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 01-09-2008
w sprawie: uporządkowania zasobów sprzętu komputerowego w administracji centralnej.

Pismo okólne Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego nr 1 z dnia 30-03-2005
w sprawie: przestrzegania regulaminu pracy, a w szczególności czasu pracy.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX