Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwały Senatu

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 519 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Henan University (Chiny).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 518 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Lviv Academy of Commerce (Ukraina).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 517 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Narodową Akademią Nauk Prawnych w Charkowie (Ukraina).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 516 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Wschodnioeuropejskim w Tbilisi (Gruzja).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 515 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a S. Toraighyrov Pavlodar State University (Kazachstan).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 514 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Huanghuai University (Chiny).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 513 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Zhengzhou University of Light Industry (Chiny).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 512 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 590 Senatu UŁ z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia ,,Turystyka i rekreacja" na Wydziale Nauk Geograficznych.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 511 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 589 Senatu UŁ z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia ,,Turystyka i rekreacja" na Wydziale Nauk Geograficznych.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 510 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 465 Senatu UŁ z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia ,,Geomonitoring" na Wydziale Nauk Geograficznych.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX