Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 21 Lutego 2019

Uchwały Senatu

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 529 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu z dnia 21-09-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na przyznanie stypendiów na naukę języka polskiego dla pięciu cudzoziemców mających status uchodźcy

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 528 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu z dnia 21-09-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a rekruterem zagranicznym – Slavic Languages Center, Kijów (Ukraina)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 527 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu z dnia 21-09-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a South Kazakhstan Pedagogical Institute (Kazakhstan)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 526 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu z dnia 21-09-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zgłoszenie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 525 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012 2016 z dnia 21-09-2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 163 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia programu ramowego Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ II stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 524 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 21-09-2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 162 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia programu ramowego Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ I stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 523 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 21-09-2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 161 Senatu UŁ z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ oraz zatwierdzenia regulaminu tych studiów

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 522 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 21-09-2015
w sprawie: zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go w Uniwersytecie Łódzkim

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 521 podjeta na 30 roboczym posiedzeniu z dnia 21-09-2015
w sprawie: powołania przewodniczącego Uczelnianej Komisji Oceniającej

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 520 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Universidad Autonoma del Estado de Mexico Facultad de Economia Mehiko (Meksyk).


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX