Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 21 Lutego 2019

Zarządzenia zastępcy Kanclerza ds. rozwoju uczelni

Zarządzenia zastępcy Kanclerza nr 8 z dnia 27-10-2010
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2 Zastępcy Kanclerza UŁ ds. Rozwoju Uczelni w sprawie powołania Zespołu roboczego nr 2 do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ z dnia 23 listopada 2009 r.

Zarządzenia zastępcy Kanclerza nr 7 z dnia 02-07-2010
w sprawie: powołania Zespołu roboczego nr 4 do spraw wdrażania projektu Kompleksowego Systemu Informacyjnego dla Zarządzania Uniwersytetem Łódzkim.

Zarządzenia zastępcy Kanclerza nr 6 z dnia 01-12-2009
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3 Zastępcy Kanclerza UŁ ds. Rozwoju Uczelni w sprawie powołania Zespołu roboczego nr 3 do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ z dnia 23 listopada 2009 r.

Zarządzenia zastępcy Kanclerza nr 5 z dnia 30-11-2009
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3 zastępcy Kanclerza UŁ ds. Rozwoju Uczelni w sprawie powołania Zespołu roboczego nr 3 do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ z dnia 23 listopada 2009 r.

Zarządzenia zastępcy Kanclerza nr 4 z dnia 30-11-2009
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1 zastępcy Kanclerza UŁ ds. Rozwoju Uczelni w sprawie powołania Zespołu roboczego nr 1 do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ z dnia 23 listopada 2009 r.

Zarządzenia zastępcy Kanclerza nr 3 z dnia 27-11-2009
w sprawie: powołania Zespołu roboczego nr 3 do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ z dnia 23 listopada 2009 r.

Zarządzenia zastępcy Kanclerza nr 2 z dnia 27-11-2009
w sprawie: powołania Zespołu roboczego nr 2 do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ z dnia 23 listopada 2009 r.

Zarządzenia zastępcy Kanclerza nr 1 z dnia 27-11-2009
w sprawie: powołania Zespołu roboczego nr 1 do spraw wdrażania uchwały nr 140 Senatu UŁ z dnia 23 listopada 2009 r.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX