Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 21 Lutego 2019

Zarządzenia Rektora UŁ

Zarządzenie Rektora nr 128 z dnia 30-09-2015
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora UŁ z dnia 08.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

Zarządzenie Rektora nr 127 z dnia 30-09-2015
w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się.

Zarządzenie Rektora nr 126 z dnia 30-09-2015
w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Zarządzenie Rektora nr 125 z dnia 30-09-2015
w sprawie: powołania na Wydziale Prawa i Administracji UŁ kursu dokształcającego „Administracyjne postępowanie egzekucyjne w praktyce – w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa”

Zarządzenie Rektora nr 124 z dnia 30-09-2015
w sprawie: powołania na Wydziale Prawa i Administracji UŁ studiów podyplomowych „Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”

Zarządzenie Rektora nr 123 z dnia 28-09-2015
w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zarządzenie Rektora nr 122 z dnia 17-09-2015
w sprawie: określenia procedury poprzedzającej wydanie przez Rektora UŁ decyzji w sprawie nabycia przez osoby określone w art. 21a ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 121 z dnia 17-09-2015
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 126 Rektora UŁ z 19.07.2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012 – 2016

Zarządzenie Rektora nr 120 z dnia 07-09-2015
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 5.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Rektora nr 119 z dnia 07-09-2015
w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX