Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 20 Marca 2018

Zarządzenie Rektora nr 113 z dnia 2015-07-23
w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu udostępniania egzemplarzy niepublikowanych prac gromadzonych w zbiorach Uniwersytetu Łódzkiego wprowadzonego zarządzeniem nr 48 Rektora UŁ z dnia 20.07.1998 r.

treść zarządzenia + załącznik w załączeniu

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX