Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Środa, 12 Grudnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 508 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 2015-06-15
w sprawie: zmiany uchwały nr 384 Senatu UŁ z dnia 19 września 2011 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim.

Treść uchwały w załączeniu.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX