Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 20 Marca 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 podjeta na 26 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 2015-03-16
w sprawie: zmiany uchwały nr 354 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademickim 2015/2016.

Treść uchwały nr 458 w załączeniu.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX