Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Środa, 26 Września 2018

Zarządzenie Rektora nr 11 z dnia 2014-10-28
w sprawie: wzorów wniosku i decyzji w sprawie ulgi w opłatach za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim, decyzji o wyrażeniu zgody na uiszczenie w ratach opłaty za powtarzanie określonych zajęć lub za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i określenia terminów i wysokości rat oraz wniosku i decyzji w sprawie zwrotu opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX