Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Piątek, 21 Września 2018

Zarządzenie Rektora nr 127 z dnia 2014-09-26
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru wniosku i decyzji w sprawach ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

treść zarządzenia w załączeniu

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX