Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Niedziela, 17 Lutego 2019

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 379 podjeta na 21 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 2014-09-22
w sprawie: zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

Treść uchwały nr 379 w załączeniu.


zmieniona uchwałą nr 453 z 16 marca 2015 r.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX