Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 20 Marca 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 339 podjeta na 18 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 2014-04-28
w sprawie: zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.

Treść uchwały nr 339 oraz tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich obowiązującego w roku akademickim 2014/15 (uchwała 452 z późniejszymi zmianami) w załączeniu.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX