Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Środa, 20 Września 2017

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 113 podjeta na 5 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 2013-02-18
w sprawie: określenia wzoru ankiety oceniającej na studiach doktoranckich.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX