Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 507 podjeta na 38 roboczym posiedzeniu z dnia 2012-05-14
w sprawie: przyjęcia wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów studiów dla studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.

§ 1


Senat Uniwersytetu Łódzkiego postanawia przyjąć wytyczne w zakresie
tworzenia planów i programów studiów dla studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX