Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 19 Lutego 2019

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 29 z dnia 2012-04-16

Uczelniana Komisja Wyborcza powiadamia, że Kolegium Elektorów Uniwersytetu Łódzkiego, w dniu 16 kwietnia 2012 r. dokonało wyboru Prorektorów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2012-2016.

Prorektorami Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2012-2016 zostali:
- Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Góral – Prorektor ds. studenckich i toku studiów,
- Prof. dr hab. Bogdan Gregor – Prorektor ds. ekonomicznych,
- Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik – Prorektor ds. programów i jakości kształcenia,
- Prof. dr hab. Antoni Różalski – Prorektor ds. nauki,
- Prof. dr hab. Zofia Wysokińska – Prorektor ds. współpracy z zagranicą.


Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Zofia Duniewska

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX