Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 474 podjeta na 36 roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 z dnia 2012-04-02
w sprawie: wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających w UŁ.

zmieniona uchwałą nr 509 Senatu UŁ z 15.06.2015 r.


§ 1


Senat Uniwersytetu Łódzkiego, postanawia przyjąć wytyczne w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających w UŁ stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX