Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 452 podjeta na 35 roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 z dnia 2012-03-05
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.

zmieniona uchwałą nr 473 Senatu UŁ z 13.04.2015 r.

zmieniona uchwałą nr 339 Senatu UŁ z 28.04.2014 r.

zmieniona uchwałą nr 164 Senatu UŁ z 22.04.2013 r.

zmieniona uchwałą nr 2 Senatu UŁ z 17.09.2012 r.
§ 1


Niniejszym Senat Uniwersytetu Łódzkiego postanawia uchwalić Regulamin Studiów Doktoranckich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX