Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 422 podjeta na 33 roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 z dnia 2012-01-23
w sprawie: przyjęcia Statutu UŁ.

zmieniona uchwałą nr 230 Senatu UŁ z 18.11.2013 r.

zmieniona uchwałą nr 160 Senatu UŁ z dnia 22.04.2013 r.

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.):

§ 1


Senat Uniwersytetu Łódzkiego postanawia przyjąć Statut Uniwersytetu Łódzkiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX