Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 423 podjeta na 33 roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 z dnia 2012-01-23
w sprawie: wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 14 pkt 4 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r.
(ze zm.):

§ 1


Senat Uniwersytetu Łódzkiego postanawia przyjąć wytyczne w zakresie tworzenia programów kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX