Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Środa, 21 Marca 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 384 podjeta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 z dnia 2011-09-19
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim

zmieniona uchwałą nr 234 Senatu UŁ z 18.11.2013 r.

zmieniona uchwałą Senatu UŁ nr 116 z 18.02.2013 r.

zmieniona uchwałą Senatu UŁ nr 508 z 15.06.2015 r.


§ 1


Wprowadza się Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


1. Traci moc uchwała nr 179 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 kwietnia
2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim, przy czym postanowienia tej uchwały znajdują nadal zastosowanie
w odniesieniu do edycji studiów podyplomowych rozpoczętych przed 1 października 2011 r.

§ 3


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX