Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Poniedziałek, 18 Czerwca 2018

Zarządzenia Kanclerza UŁ nr 51 z dnia 2006-01-17
w sprawie: powołania, likwidacji i zmiany numerów ośrodków odpowiedzialności majątkowej na Wydziale Studiów Miedzynarodowych i Politologicznych, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Nauk o Wychowaniu, Wydziale Ekonomiczno-SocjologicznymUŁ.

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365), § 41 Statutu UŁ z dnia 13 września 1991 r. (z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zakresu działania rektora, prorektorów oraz kanclerza UŁ zarządzam, co następuje:

§ 1


Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych powołuję następujące ośrodki odpowiedzialności majątkowej:
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki – kod: 130106
Katedra Europy Środkowej i Wschodniej – kod: 130108
Zakład Azji Wschodniej – kod:130107
Likwidacji ulega jednostka odpowiedzialnosci majątkowej o nazwie Katedra Badań Wschodu – kod: 130102
Na Wydziale Prawa i Administracji powołuję następującą jednostkę odpowiedzialności majątkowej – Zakład Prawa Kanonicznego – kod: 053500
Na Wydziale Nauk o Wychowaniu powołuję następującą jednostkę odpowiedzialności majątkowej – Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej – kod: 071100
Ulega zmianie kod jednostki funkcjonującej w Instytucie Socjologii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego o nazwie Ośrodek Badań Europejskich z 09200 na 060601


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kanclerz
Uniwersytetu Łódzkiego
Alicja Korytkowska


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX