Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 246 podjeta na 21 roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 z dnia 2010-11-08
w sprawie: nadania Panu prof. Bogumiłowi Brzezińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 1


Senat Uniwersytetu Łódzkiego, po przyjęciu pisemnych recenzji zawierających oceny kandydatury Pana prof. Bogumiła Brzezińskiego do tytułu doktora honoris causa UŁ, opracowanych przez prof. dr hab. Cezarego Kosikowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr. hab. Marka Zirka-Sadowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego nadaje Panu prof. Bogumiłowi Brzezińskiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX