Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Wtorek, 21 Sierpnia 2018

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 141 podjeta na 12 roboczym posiedzeniu z dnia 2009-11-23
w sprawie: misji i strategii UŁ.

§ 1


Senat Uniwersytetu Łódzkiego postanawia przyjąć misję i strategię UŁ.
Misja i strategia UŁ określone są odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX