Aktualnie:

Władze UŁ

Czwartek, 21 Lutego 2019

Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska - Prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ

w roku 1995 uzyskała stopień doktora habilitowanego a w 2003 tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od roku 2005 zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego i kieruje Katedrą Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. W latach 2002 - 2007 była prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. W okresie 1990 - 1998 była stypendystką Fundacji Frydrycha Eberta, Programu Komisji Europejskiej ACE, programu stypendialnego rządu Wielkiej Brytanii zrealizowanego w Uniwersytecie w Cambridge oraz programu stypendialnego European University Institute we Florencji i National University of Ireland. Prowadziła wykłady na Uniwersytetach w Rouen, w Eastern Oregon/USA, w Wiedniu oraz w Kolonii. Z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego była koordynatorem amerykańskiego programu pomocowego finansowanego z USAID p.n. MANTREE –Management Training Eastern Europe realizowanego we współpracy w University of Wisconsin Madison. Zorganizowała w Uniwersytecie Łódzkim unikalną Depozytową Bibliotekę Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNCTAD). Pani Prof. Zofia Wysokińska prowadzi wykłady z ekonomii międzynarodowej oraz ekonomii integracji regionalnej. Jest twórcą kierunku studiów Ekonomia-Ekobiznes. Od roku 2001 jest profesorem Jean Monnet - tytuł ten został jej przyznany przez Komisję Europejską. Zofia Wysokińska była ekspertem oraz członkiem trzech grup roboczych w organizacjach międzynarodowych, takich jak: OECD (1999; 2001) i w ramach ECOFIN- Komisji Europejskiej (2006). Jako doradca w Ministerstwie Gospodarki reprezentowała Polskę na 5th Global Forum on Reinventing Government w Mexico-City na indywidualne zaproszenie ONZ. Od roku 2001 jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowego International Trade and Finance Association (IT&FA) z siedzibą w Ohio University a w roku 2006 została wybrana na Prezydenta tej organizacji. W latach 2003-2009 była członkiem międzynarodowej sieci Global Government Innovators Network zorganizowanej przez Ash Institute of Democratic Governance z John Kennedy School of Government – Harvard University. W roku akademickim 2008/09 została wybrana na stanowisko prorektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z zagranicą. Jest koordynatorem dużego międzynarodowego projektu dydaktycznego, w ramach którego z Partnerami z Uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji przygotowuje program kształcenia nowego międzynarodowego kierunku studiów Governance for Sustainable Development. Dorobek naukowy Pani prof. Wysokińskiej liczy ok. 220 publikacji.