Aktualnie:

Władze UŁ

Czwartek, 24 Stycznia 2019

Prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik - Prorektor ds. programów i jakości kształcenia

ur. w 1966 r. w Ostrowie Wielkopolskim, od czasu studiów mieszka w Łodzi. Profesor nauk humanistycznych. Od czerwca 2009 r. profesor zwyczajny w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu filologii polskiej i międzywydziałowych indywidualnych studiów z antropologii kultury na UŁ (1991) był zatrudniony na UŁ jako asystent (1991 - 1999) a między 1999 a 2006 rokiem jako adiunkt w ówczesnym Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, a następnie jako profesor nadzw. Podczas staży zagranicznych studiował także język i kulturę szwedzką oraz kognitywną semantykę (1994-1996). Doktorat pt. "Retoryka wzniosłości w dziele literackim" obronił w 1999 r. Kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy pt. "Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia" odbyło się w 2003 r. Autor ponad 80 publikacji z zakresu literaturoznawstwa i kognitywistyki, w tym sześciu indywidualnych książek i współredagowanych 6 tomów zbiorowych. Ostatnie jego prace książkowe to: "Infinity in Language" (razem w Kennethem Holmqvistem) (2008); "Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej" (2009) oraz "Literature, Culture, and Tolerance" ed. by A. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik and I. Hübner (2009). Od 2010 r. Redaktor Naczelny międzynarodowego półrocznika naukowego o ponad 50 - letniej tradycji pt. "Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres". Między 2004 r. a 2006 r. był Pełnomocnikiem Dziekana ds. Internacjonalizacji Badań i Procesu Kształcenia na Wydziale Filologicznym UŁ a od roku 2011 pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Jakości Kształcenia na tym wydziale. Od 2007 r. kierownik zespołu badawczego Humanistyczne Laboratorium Kognitywistyczne w Katedrze Teorii Literatury. W latach 2009 - 2012 Kierownik Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury na Wydziale Filologicznym UŁ. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Muzycznej w Łodzi i na Uniwersytecie w Lund. Prowadził studia i badania w Lund University Cognitive Science w Szwecji, w Westminster College i Clare Hall w Cambridge, w Instytucie Kultury w Bolzano i w CEU w Budapeszcie. Członek wielu międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych. Wyniki swoich badań prezentował na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, głównie międzynarodowych i zagranicznych (w Wielkiej Brytanii, Szwecji, USA, Kanadzie, Holandii, Indiach, na Węgrzech, na Słowacji). Organizował kilka dużych międzynarodowych konferencji w Łodzi. Przekładał prace naukowe z języka angielskiego i szwedzkiego. Wielokrotnie nagradzany przez Rektorów UŁ i Konferencję Rektorów Łódzkich Uczelni Państwowych i PAN, odznaczony Medalem KEN (2011).