Aktualnie:

Władze UŁ

Poniedziałek, 22 Października 2018

mgr inż. Jan Rydz - Zastępca Kanclerza ds. technicznych


telefon: (+48 42) 635 40 20
fax: (+48 42) 678 60 23
kanclerz_t@uni.lodz.pl