Aktualnie:

Władze UŁ

Czwartek, 21 Lutego 2019

mgr inż. Jan Rydz - Zastępca Kanclerza ds. technicznych


telefon: (+48 42) 635 40 20
fax: (+48 42) 678 60 23
kanclerz_t@uni.lodz.pl